Merkezi Yıkama

Sami Şahin Petrol – Konya

Sistemde kullanılacak pompa-motorlar, su tankı, köpük ünitesi ve elektrik panosu yapılacak makine dairesi içine montaj edilir.

Bu makine dairesi yapılacak peron sayısına göre büyütülebilir ya da küçültülebilir.

Kullanılan su tankından pompalar ayrı ayrı besleneceği için pompalar daha da verimli çalışır.

Kış aylarında özellikle pompaların donmaması için hava tahliye sistemi sayesinde boşaltılabilir.

Makine dairesinden her perona birbirinden bağımsız olacak şekilde basınç hattı ve köpük hattı çekilir.

Bir peronda oluşabilecek bir arıza diğer peronları etkilemez.

Yıkama peronunda sadece para atma kutuları ve 360 derece dönen kol gözükür.

Para atma kutusuna para atıldıktan sonra yıkama ya da köpük seçimi yapılır ve makineler tanımlanan süre zarfında çalışır ve süre dolunca otomatik olarak kapanır.

Birim fiyat ayarı, zaman ayarı ve hesap takibi açısından elektronik numaratörler mevcuttur.